Hui Tak-yan (photo: Hong Kong Wushu Union)
Hui Tak-yan (photo: Hong Kong Wushu Union)