He Jianxin (photo: Hong Kong Wushu Union)
He Jianxin (photo: Hong Kong Wushu Union)