Hong Kong wushu team (photo: Hong Kong Wushu Union)
Hong Kong wushu team (photo: Hong Kong Wushu Union)