From left: Leung Chin-yu, Choi Chun-yin, Yeung Chi-ka and Cheung
From left: Leung Chin-yu, Choi Chun-yin, Yeung Chi-ka and Cheung Ka-long (photo: International Fencing Federation)