Hong Kong men's tenpin bowling team (Photo: Asian Bowling Federation)
Hong Kong men's tenpin bowling team (Photo: Asian Bowling Federation)