From left: Sophia Wu, Lai Hei-ching, Leung Ya-lei
From left: Sophia Wu, Lai Hei-ching, Leung Ya-lei and Kuan Yu-ching (photo: Hong Kong Fencing Association)