From left: Yeung Chi-ka, Choi Chun-yin, Cheung Siu-lun and Cheung
From left: Yeung Chi-ka, Choi Chun-yin, Cheung Siu-lun and Cheung ka-long (Photo: International Fencing Federation)