From left: Tse Chun-hin, Wu Siu-hong and
From left: Tse Chun-hin, Wu Siu-hong and Wong Kwan-yuen (photo: Hong Kong, China Tenpin Bowling Congress)