<p>Participants experienced Wushu under the guidance of Wushu athlete Liu Xuxu.</p>
Participants experienced Wushu under the guidance of Wushu athlete Liu Xuxu.